Penki tibeto pratimai

        Istorija apie buvusį Britanijos kariuomenės pulkininką Bredfordą jau yra tapusi legenda. Pavargęs, daug blogo gyvenime matęs, beveik 70-ies metų vyriškis norėjo vėl pasijusti jaunas, tad išvyko į Himalajų kalnus amžinosios

Tibetas

    Tibeto istorija Nors Tibeto valstybės istorija prasidėjo 127 metais prieš mūsų erą, įsigalėjus Jarlungų dinastijai, šalį pirmą kartą 7 mūsų eros amžiuje suvienijo karalius Songcenas Gampo ir jo įpėdiniai. Nuo tada tris

BUDISTINIS PEIZAŽAS

   BUDISTINIS PEIZAŽAS   Budizmas sakralų žmogaus ir gamtos ryšį tik dar labiau sutvirtina, suteikdamas jam naujų metafizinių reikšmių. Bonas pasaulį regi kaip žmogui ganėtinai nedraugišką išorinį reiškinį, o budizmas mikrokosmą ir makrokosmą suvokia

ŠVENTIEJI, GYVIEJI BUDOS IR ŽMONĖS

ŠVENTIEJI, GYVIEJI BUDOS IR ŽMONĖS   Dabar, žmonijai stovint ties lemtinga XX ir XXI amžių riba, kiekvieną tikriausiai aplanko juodos mintys apie Pasaulio pabaigą. Aš dažnai klausdavau tibetiečių lamų, ką jie galvoja apie –

Atjautos galia

Atjautos galia Pyktis ir neapykanta – dvi didžiausios atjautos kliūtys. Šios galingos emocijos geba visiškai užvaldyti protą, bet kartais jas galima sutramdyti. Jeigu mes jų nevaldome, jos be perstojo mus persekios ir neleis pasiekti ramybės, būdingos mylinčiam žmogui. Visų pirma pravartu išsiaiškinti, ar pyktis turi kokią nors vertę. Kartais, kai sunkioje padėtyje nuleidžiame rankas, atrodo, kad pyktis suteikia energijos, pasitikėjimo ir ryžto. Kaip tik tada būtina atidžiai išanalizuoti savo dvasinę  būseną. Teisybė, pyktis suteikia energijos, tačiau pažvelgus atidžiau paaiškėja, kad jis aklas. Neįmanoma nuspėti,  teigiami ar neigiami bus jo padariniai, nes pyktis slopina geriau-sią smegenų veiklą – mąstymą. Todėl dar nežinia, ar pykčio energija yra gėris. Ji gali pastūmėti į nepaprastai destruktyvų ir daug nelaimių sukeliantį elgesį. Be to, kai  pyktis išauga iki kraštutinumo, jis taip aptemdo protą, kad galima pakenkti ir sau, ir kitam žmogui. Vis dėlto galima išsiugdyti tokią pat stiprią, tačiau kur kas geriau nei pyktis valdomą energiją, kuri padės  varginančiomis aplinkybėmis. Tokia valdoma energija kyla iš at jaučiamos laikysenos ir sykiu iš kantrybe  apsišarvavusio proto. Tai labai veiksmingi pykčio priešnuodžiai. Deja, daug žmonių tokias savybes niekina, nes jas  laiko silpnumo ženklu. Tačiau aš tvirtinu, kad šie ženklai liudija tikrą Audinę jėgą. Atjauta iš prigimties maloni, taiki ir švelni, bet sykiu labai galinga. Kas lengvai netenka kantrybės, būna nepatikimi ir nepastovūs. Todėl, mano  supratimu, pykčio protrūkis – neginčytinas silpnumo ženklas. Taigi, iškilus kokiam nors sunkumui, stenkitės išlikti nuolankus bei nuoširdus ir ieškokite teisingo sprendimo. Be  abejo, kai kurie bandys pasinaudoti jūsų laikysena. Jeigu jūsų neprisirišimas paskatino neteisingą agresiją, būkite  tvirtas, bet atjaučiantis. Jeigu būtina savo požiūrį apginti griežtomis priemonėmis, padarykite tai , tačiau be apmaudo ir blogų ketinimų. Reikia suprasti – net jeigu jūsų priešininkai, atrodo, jums kenkia, galų gale jų destruktyvi veikla atsigręš prieš juos pačius. Kad sutramdytumėte savo impulsyvų ir egoistinį norą keršyti, prisiminkite savo troškimą praktikuoti atjautą ir įsipareigojimą padėti kitiems išvengti kančios, kurią sukelia jų pačių

Pati įdomiausia kelionė

Vis gilesnis susitikimas su savimi ir su kitais arba Pati įdomiausia kelionė Sulig kiekviena diena vis labiau tikiu, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimas yra neišsenkančių galimybių šaltinis. Tikiu,kad kiekviena mūsų išgyventa patirtis, net ir

MEDITACINIS URVAS – DURYS TARP DVIEJŲ TIKROVIŲ

 MEDITACINIS URVAS – DURYS TARP DVIEJŲ TIKROVIŲ Šiandien Tibete medituojančių atsiskyrėlių daug mažiau nei kadaise. Pastaraisiais metais jiems iškilo ir visai nenumatyta kliūtis: kinų valdžios užkrauti mokesčiai. Pirmiausia jogas iš vietos valdžios ar partijos

DALAILAMOS, MONGOLAI IR MANDŽIURAI

 DALAILAMOS, MONGOLAI IR MANDŽIURAI  Canjan Džamcas, žinoma, galėjo susimąstyti apie tai, kada mongolai iš viso pasirodė Tibete, bet negalėjo nežinoti, jog už savo valdžią dalaila-mos, nors ir ne visiškai, tačiau daug kuo turėjo būti

Tibeto Monarchas

Tibeto Monarchas – cenpas Njatris Pirmas legendinis Tibeto monarchas, cenpas Njatris, buvo dangiškosios dievybės (Lha) sūnus ir nusileido iš dangaus šventuoju kalnu — laiptais, jungiančiais dangų su žeme. Žmonių pakviestas, jis atėjo jų valdyti.

KAD MONGOLUS ATVERSČIAU Į MŪSŲ TIKĖJIMĄ, TURIU RENGTIS KAIP MONGOLAS

KAD MONGOLUS ATVERSČIAU Į MŪSŲ TIKĖJIMĄ, TURIU RENGTIS KAIP MONGOLAS Keletą dienų skaitęs „Žydruosius analus“, Canjan Džamcas lyg iš naujo pergyveno daugybę didžios savo krašto praeities epizodų, apie kuriuos ne kartą girdėjo ir skaitė

Kitoks dangus

KAS DEŠIMT LI* — KITOKS DANGUS Tibete — kalnų, upių slėnių ir dykuminių plokščiakalnių krašte — ma­tomi ryškūs gamtovaizdžio ir klimato kontrastai ne tik tarp atskirų jo da­lių, bet ir tarp tos pačios vietovės

Tibeto vienuolių drabužiai

Vyro ar moters įšventinimas (budizme) prasideda nuskutant galvą. Tai simbolizuoja pasaulietinių džiaugsmų atsižadėjimą.* Dharmos drabužiai čiogo taip pat turi daug simbolinių reikšmių. Buda apie juos kalbėjo: „Pasaulietiniai drabužiai daugina mūsų geismus, o vienuoliškas apdaras